Precizare

Nu sunt un fan al blogurilor. Am creat unul numai din raţiuni "apofatice". Mai precis pentru că, în ultima vreme, au apărut pe internet "autori" omonimi cu care nu doresc să fiu confundat.

Mă întreb totuşi de ce respectivii "recenţi", dacă într-adevăr poartă acelaşi nume, nu-l folosesc într-un fel care să evite confuziile (am fost întrebat de mai multe ori dacă mie îmi aparţine cutare sau cutare "creaţie").

Precizez aşadar că:

1. nu public poezii sau bucăţele literare prin revistuţe on-line.

2. nu postez comentarii şi nu mă angajez în discuţii pe alte site-uri.

3. nu trimit texte la "Poşta redacţiei" gazetelor literare.

P.S. Şi mai recent, unora le place să-şi închipuie că îmi petrec vremea discutând cu ei, pseudonim, prin secţiunile de comentarii ale blogurilor şi ziarelor on-line (dacă nu cumva înscenează acest lucru).

Mai precizez, prin urmare:

4. nu semnez decât cu propriul nume.

miercuri, 15 martie 2017

Tagore: beyond his language
Tagore: beyond his language
edited by
Imre Bangha
Primus Books, Delhi, 2017
Contents

Preface vii

TAGORE’S TEXTS AND THE ELEMENTAL

1. Healing the Self through Poetry and Drama:
Gitanjali, Dakghar and Raja 3
WILLIAM RADICE

2. Rabindranath Tagore’s Mahabharata: Episodic Incursions 22
MALASHRI LAL

REACHING OUT TO THE WORLD

3. Tagore and Romain Rolland: Friends in Search
of a Universal Humanism 31
FRANCE BHATTACHARYA

4. What Can We Learn from Reception History?
Tagore–Russia–Dostoevsky 47
SERGEI SEREBRIANY

5. Charting Tagore’s International Popularity between
1912 and 1961 70
IMRE BANGHA


DEFINING FORCES OF TAGORE’S ART

7. Tagore in Context 141
KETAKI KUSHARI DYSON

8. Tagore the Global Artist 152
SUSHOBHAN ADHIKARY

TAGORE AS REFERENCE AND INSPIRATION

9. Rabindranath Tagore and the Re-appropriation of Myth:
Epic Sources and Creativity
(In Conversation with Malashri Lal) 169
NAMITA GOKHALE

10. Gurudev: The Sartorial Humanist 181
ALKA PANDE

11. The Diffusion of Tagore’s Art and Perceptions
in India beyond Bengal 190
VIJAY KOWSHIK

12. Tagore and Hungarian Ladies 202
GÉZA BETHLENFALVY

Notes on the Editor and Contributors 217

Index 223

luni, 31 octombrie 2016

Studii de istorie a filosofiei româneşti, XIIStudii de istorie a filosofiei româneşti, XII

coord. Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, 364 p.
ISSN: 2065-4405


CUPRINS

I. TEORII ȘI CATEGORII ALE CUNOAȘTERII

 • Alexandru Surdu, Cu Lucian Blaga spre tainițele sufletului românesc 
 • Alexandru Boboc, „Transcendentul care coboară”. O încercare de descifrare a unei metafore de referință în istoria metafizicii
 • Teodor Dima, Aprecieri asupra lucrării lui Nicolae Bagdasar Teoria cunoştinţei, din perspectiva unor paradigme metodologice 
 • Viorel Cernica, Negativitatea judecății. Schița unei interpretări și două aplicații (Constantin Noica, Mircea Florian)
 • Constantin Stoenescu, Ion Petrovici despre Henri Poincaré sau despre rolul presupoziţiilor filosofice în cercetarea ştiinţifică 
 • Mona Mamulea, Știința tuturor lucrurilor la Motru și monismul său neutru
 • Mihai Popa, Daimonion la Goethe și Blaga. Implicații stilistice
 • Victor E. Gelan, Categorii ale cunoașterii aplicate lumii socialului în filosofia lui Mihai Șora
 • Bogdan Rusu, Percepție și cunoaștere la Eugeniu Sperantia 
 • Mihai-Dragoș Vadana, Filosofia datului la Mircea Florian și gândirea metafizică tradiţională 
 • Cornel-Florin Moraru, Misterul ca orizont al existenței omului și cunoașterea luciferică. Interpretare fenomenologică
 • Teorii și categorii ale cunoașterii în filosofia românească (bibliografie de Titus Lates)

II. ARHIVE FILOSOFICE


III. SEM NAL

 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2015 (bibliografie de Titus Lates)

duminică, 26 octombrie 2014

Rabindranath Tagore: One Hundred Years of Global Reception


Editors:  Martin Kämpchen, Imre Bangha and Uma Das Gupta (Editorial Adviser)

Orient BlackSwan

Un volum despre receptarea lui Tagore în lume în cei 100 de ani scurși de la premiul Nobel. Cel mai amplu proiect de acest fel de până acum: 35 de capitole, cuprinzând aproape toate țările importante - mai mult de 35, căci unele capitole se ocupă de țările de limbă germană, luate împreună, de "Scandinavia", "Arab countries" sau "Spain and Latin America" etc.

ISBN: 978-81-250-5568-6
Pages: 692
Binding: Hardback
Year: 2014

Description

When Tagore won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his own English translation of Gitanjali (Song Offerings), he became the first non-European to do so, achieving immediate fame.Translations in other languages of this and other works followed. Reams were written on his writings, and his personality. As aworld citizen, Tagore aimed at bringing the ‘East’ and the ‘West’ together for an inclusive humanism. His was assumed to be the Voice of India—indeed of Asia and the colonised world. The Nobel Prize gave him the authority to speak, and the intellectual elite of many countries listened.

The editors of Rabindranath Tagore:  One Hundred Years of Global Reception had asked Tagore experts worldwide to narrate how the Bengali author was received from 1913 until our time. Their thirty-five essays arranged by region or language group inform us about translations, the impact of Tagore’s visits, and his subsequent standing in the world of letters. Tagore’s reception while often enthusiastic was not always adulatory, occasionally undergoing dramatic metamorphoses, and diverse political and social milieus and cultural movements responded to him differently. This nuanced global reception is for the first time dealt with comprehensively and systematically in this volume presented as a work of reference. These essays remind us that Tagore’s works keep being reprinted or retranslated for he continues to be relevant to modern readers.

Table of Contents

Preface ix

Part One:  East and South Asia

1. Japan 3
      Kyoko Niwa
2. Korea 25
      Kim Woo Jo
3. China 38
      Tan Chung and Wei Liming
4. Vietnam 57
      Do Thu Ha
5. Tibet 69
      Françoise Robin
6. Thailand 84
      Sawitree Charoenpong
7. Sri Lanka 98
       Sandagomi Coperahewa

Part Two: Middle East and Africa

8. Arab Countries 117
      Ahmad Rafeeq Awad
9. Egypt 143
       Md. Badiur Rahman
10. Turkey 162
       Laurent Mignon
11. Jewish Diaspora and the State of Israel 175
       Alexander Cherniak and Sergei Serebriany
12. Goa, Angola and Mozambique 192
      José Paz Rodriguez

Part Three: Eastern and Central Europe 

13. Russia 203
       Sergei Serebriany
14. Romania 236
       Liviu Bordaș
15. Bulgaria 263
       Nikolay Nikolaev
16. Yugoslavia and its Successors 275
       Ana Jelnikar
17. Latvia 296
       Viktors Ivbulis
18. Poland 308
       Elzbieta Walter
19. Hungary 320
       Imre Bangha
20. Czechoslovakia and its Successors 333
       Martin Hríbek

Part Four: Northern and Western Europe 

21. Finland 359
        Hannele Pohjanmies
22. Scandinavia (Denmark, Sweden and Norway) 374
        Mirja Juntunen
23. Germany, Austria and Switzerland 389
        Martin Kämpchen
24. The Netherlands and Belgium 411
        Victor A. van Bijlert
25. Italy 422
        Mario Prayer
26. France 448
        France Bhattacharya
27. Spain and Latin America 476
         Shyama Prasad Ganguly
28. Portugal and Galicia 499
        José Paz Rodriguez
29. United Kingdom 509
        Kalyan Kundu

Part Five: The Americas

30. Argentina 545
       Paula Savon and Sonia Berjman
31. Brazil 568
       José Paz Rodriguez
32. Costa Rica 577
       Sol Argüello Scriba
33. Mexico 587
        Xicoténcatl Martínez Ruiz
34. United States of America 593
       Anna Feuer
35. Canada 610
       Kathleen M. O’Connell and M. A. Serhat Unsal

Select Bibliography 631

List of Contributors and Editors 634

Index 643

marți, 14 octombrie 2014

Studii de istorie a filosofiei româneşti, X


Studii de istorie a filosofiei româneşti, X

coord. Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa
ed. îngrijită de Mona Mamulea 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 324 p. 
ISSN: 2065-4405 

CUPRINS  I. TEME ONTOLOGICE: EXISTENŢĂ, FIINŢĂ, REALITATE
 • Alexandru Surdu, Despre Existenţă, Fiinţă şi Realitate din perspectiva filosofiei sistema­tice categoriale
 • Titus Lates, Aievea la începuturile ontologiei în limba română: momentul Bărnuţiu
 • Viorel Cernica, Transcendenţa în fenomenologia husserliană şi în metafizica blagiană
 • Constantin Aslam, Între realism şi constructivism. Ontologia operei de artă în filosofia lui Tudor Vianu
 • Dragoş Popescu, Fiinţă şi Existenţă în Cursul de metafizică din 1936–1937 al lui Nae Ionescu 
 • Valentin Cioveie, De la existenţa Dasein-ului la insistenţa omului liturgic
 • Victor E. Gelan, Invizibila structură a realului. De la fenomenologia datului cotidian la indicibila metafizică a nerostitului [Note pe marginea filosofiei lui Mihai Şora]  
 • Mihai Popa, Existenţă şi trăire estetică la Liviu Rusu
 • Remus Breazu, Nimic, existenţă şi timp în viziunea lui Alexandru Dragomir
 • Raluca Iordan, Reconstrucţia dihotomică a modelului ontologic nicasian
 • Alexandru Gabriel Buican, Paradigma răsăriteană ca atitudine existenţială
 • Andrei Simionescu-Panait, Perspectiva nietzscheană asupra existenței în literatura română postmodernă [Studiu hermeneutic asupra romanului „Apă neagră”]
 • Mona Mamulea, Câtă aparenţă, tot atâta realitate: Petrovici şi domniţa la ananghie
 • Ontologia filosofilor români: repere bibliografice ( Titus Lates)         

II. CENTENAR DUMITRU ISAC (1914–1984)
 • Ionuţ Isac, Dumitru Isac: portret filosofic
 • Dumitru Isac, Lucian Blaga şi specificul etnic (text inedit)
 • III. CENTENAR ZEVEDEI BARBU (1914–1993)
 • Marin Diaconu, Zevedei Barbu: schiţă pentru un profil spiritual
 • Zevedei Barbu, Sociologia cunoaşterii şi sociologia artei. Reflecţii asupra statutului lor ontologic (text inedit, trad. din limba engleză de Ovidiu G. Grama)

IV. RESTITUIRI

V. SEMNAL 
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2013 (bibliografie realizată de Titus Lates)

joi, 15 mai 2014

Postlegomena la felix culpa. Mircea Eliade, evreii şi antisemitismul

volumul 2

culegere de texte de Liviu Bordaş,

ediţie îngrijită de Mihaela Gligor şi Liviu Bordaş

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 568 pp.

(referenți științifici: Mac Linscott Ricketts, Bryan S. Rennie)


Corespondență și alte materiale păstrate în Mircea Eliade Papers la Biblioteca Universității din Chicago


Cuprins

Notă asupra ediţiei .............................................................................  5 

III.  Prieteni şi cunoscuţi postbelici

Sorana Gurian ................................................................................... 11
Anna Hunwald .................................................................................  15
Andrei Codrescu ..............................................................................  23
Siegfried Wolfinger .........................................................................  37
Horia Bratu ......................................................................................  41
Juliana Geran Pilon .........................................................................  53
Ion Manea ........................................................................................ 71
Colomba Voronca ...........................................................................   87
Edgar Reichmann ............................................................................   91
 
IV.  Traducători şi editori

Elena Beram .....................................................................................  97
Edith Silbermann ............................................................................    115
Alain Paruit .....................................................................................   217 

V.  Cunoştinţe prin corespondenţă

Raoul S. Rubsel ..............................................................................   241
David Şafran ...................................................................................   255
Cesar Delescu .................................................................................   267
Mihail Baraz ...................................................................................    283
Tobi Wechsler ................................................................................    287
Jacob Popper ..................................................................................   315
Florida Arguetti-Weisz ...................................................................   321
Imre Tóth ........................................................................................  329
Blanche Mădârjac ...........................................................................   337
Siegfried Hessing ...........................................................................    341
Bruno Blumenfeld ..........................................................................    353
Irina Zaharescu-Şapira ....................................................................   361
Mihai Nadin ....................................................................................   367
Vladimir Marinov ...........................................................................    373
Solange P. Blumenfeld ...................................................................    383
Nina Cassian ...................................................................................   387
Andrei Oişteanu ..............................................................................   391
Richard Wurmbrand .......................................................................    407
I.M. Ştefan ......................................................................................   411
Myriam Marbé ................................................................................   415

VI.  Jurnalişti

V. Firoiu .........................................................................................  421
Carol Roman ...................................................................................  427
Marius Ligi......................................................................................   431
Liviu Floda .....................................................................................   439 

VII.  Corespondenţi ocazionali
 
Alfons C. Vinescu ..........................................................................   447
Lulu Solomon .................................................................................   455
Tiberius Friedman ..........................................................................   459
Haş Z. Lavi .....................................................................................  463
Vera Călin ......................................................................................   467
Ileana Vrancea ...............................................................................    471
Dan Voinescu .................................................................................   475
Elena Tacciu ...................................................................................   479
Nina Behar ......................................................................................  483
Ştefan Cazimir ................................................................................   487

Addenda  la  volumul  I
 
Mircea Lungu .................................................................................   493
Beno Sebastian ...............................................................................   495
Nicolae Morcovescu .......................................................................   497
Arion Roşu .....................................................................................   511 


Abrevieri .........................................................................................   545 

Indice ..............................................................................................   547


 

marți, 6 mai 2014

Il paradosso romeno. Eliade, Cioran e la «giovane generazione»


Antares no. 07 / 2014

Il miracolo di una generazione in esilio - Adolfo Morganti    2

Editoriale: Il secolo breve della Romania    3

Saggi:
Il grande (dittatore) rimosso - Claudio Bartolini    4
Emil Cioran: un abisso di vitalità - Mario Bernardi Guardi    7
Il falso mito di Dracula: dal diabolico «burlesque» alla realtà - Luca Bistolfi    10
Cioran e la poesia del fallimento - Massimo Carloni    14
Il giovane Eliade dall’Italia all’India - Horia Corneliu Cicortaș    19
Nae Ionescu e la giovane generazione - Emanuela Costantini    23
Gherasim Luca: «Come uscirne senza uscire» - Radu Motoca    26
Constantin Noica: il divenire entro l’essere - Draga Rocchi    29
Eugène Ionesco e la «Cosa balcanica» - Giovanni Rotiroti    33
Sergiu Al-George, l’India e Mircea Eliade - Lara Sanjakdar    37

Documenti:
Lo stile interiore di Lucian Blaga - Emil Cioran    40
Lettere a Wolfgang Kraus - Emil Cioran    42
L’India e l’Occidente - Mircea Eliade    47
Ioan Petru Culianu: un’amicizia e alcuni non-incontri - Andrei Pleșu    49

Dossier:
Carteggio Mircea Eliade-Giovanni Papini - a cura di Liviu Bordaş     51

Narrativa:
Il gioco dei dadi - Ioan Petru Culianu     61
Il mistero - Mircea Eliade     65

Recensioni:
Heimo Schwilk: “Ernst Jünger” - Andrea Scarabelli    67

Segnalazioni    68

vineri, 11 aprilie 2014

Mircea Eliade, Isabel și apele diavolului

 
Încă un roman Eliade în colecţia Biblioteca pentru Toţi
 
Miercuri, 16 aprilie, apare împreună cu Jurnalul Naţional al 165-lea volum al colecţiei Biblioteca pentru Toţi, Isabel şi apele diavolului.

Romanul ilustrează continua tensiune a spiritului lui Eliade între magic şi mistic, între voinţă şi har, între autorealizarea eului şi pierderea de sine în Dumnezeu, vizibilă şi în foiletoanele pe care le trimitea Cuvântului, în ciuda faptului că Itinerariul spiritual (1927) părea să fi închis ciclul evoluţiei sale de la teosofie la ortodoxie. Nehotarârea de a se desprinde pe de-a-ntregul din orizontul îndumnezeirii magice, al creării sufletului nemuritor prin voinţă şi efort propriu, a primit hrană nouă odată ajuns în India. Metafizica realistă de care vorbeşte în roman se dovedeşte a fi aproape un sinonim pentru tantra. Ea este pusă în termenii manifestării realului prin joc şi a creaţiei prin logos, aşa cum sunt înţelese de filosofia indiană (mai precis, aşa cum o înţelegea Eliade atunci).
LIVIU BORDAŞ
 
(din Introducere, “Demonismul magic al tânărului Eliade”, pp. 19-38)
 

vineri, 28 februarie 2014

Mircea Eliade. Myth, religion, and History

Mircea Eliade

Myth, Religion, and History

List Price: $69.95
ISBN: 978-1-4128-5299-9
Pages: 224
Binding: Hardcover
Publication Date: 02-28-2014
Also available as:
Google eBook

Description

Mircea Eliade (1907–1986) was one of the twentieth century’s foremost students of religion and cultural environments. This book examines the emergence, function, and value of religion and myth in his work.
Nicolae Babuts, Robert Ellwood, Eric Ziolkowski, John Dadosky, Robert Segal, Mac Linscott Ricketts, Douglas Allen, and Liviu Bordaş examine Eliade’s views on the interaction between the sacred and the profane. Each explores Eliade’s phenomenological approach to the study of religion and myth. They show that modern rites of initiation, cultural activities, and spectacles like bullfighting, film, and, perhaps surprisingly, reading and writing, all harken back to the archetypal structures of the mythical imagination. Perhaps the greatest achievement of Eliade’s phenomenological approach is that it reveals what we have in common with pre-Socratic man: the mind’s structural capacity to endow objects and events with spiritual values and meanings.
As a study of Eliade’s concept of the mythic imagination, the book posits an analogy between the myths of the past and modern imitations. The authors suggest that in spite of their differences and their separate historical sources, myths represent basic structures of human consciousness. This book is essential reading for all students of religion, philosophy, and literature.
Contents
Acknowledgments
Mircea Eliade: Biographical Note, Mac Linscott Ricketts

Introduction, Nicolae Babuts
1 Eliade: Essentialist or Postmodern? The Sacred
and the Unseen Order, Robert Ellwood
2 The Place of Literature in Eliade’s “Rediscovery”
of the Archaic World, Eric Ziolkowski
3 Eliade and Girard on Myth, John D. Dadosky
4 Eliade on Myth and Science, Robert A. Segal
5 Mircea Eliade: Theös Éghènou . . .
6 Eliade’s Phenomenological Approach to Religion
and Myth, Douglas Allen
Contributors
Index

Nicolae Babuts is emeritus professor of French at Syracuse University and author of Mimesis in a Cognitive Perspective and Memory, Metaphors, and Meaning, both published by Transaction, as well as other important books and articles.

Editorial Reviews

“This excellent collection of essays on myth, religion, and their dialectical relationship with history leads the readers to the core of Eliade’s thought. The essays are well researched, relevant, and readable. When compared to other recent works on Eliade, the readers will find that this book acknowledges in a most positive manner the impact of Indian influence on Eliade, which brought about major shift in his thinking. The essays, written in lucid and accessible style, provide excellent materials to promote East-West cooperation in the study of religion and philosophy.”
—Joseph G Muthuraj, United Theological College, Bangalore, India

“The various authors writing in this volume are all experts with respect to the topics discussed and, in keeping with several other recent works, collectively make a strong case for Eliade’s continuing significance for understanding the manifest and hidden dynamics of religion and culture. This is a valuable contribution to the growing effort to critically reclaim Eliade for our post-9/11 world.”
—Norman Girardot, Lehigh University

“Nicolae Babuts, author of outstanding books on cognitive approaches to European literature, has assembled experts on Mircea Eliade, the great Romanian phenomenologist of world religions, whose theories of Eternal Return and Sacred Time, myths of the Sacred and Profane, have provided a foundation for twentieth-century religious studies. Eliade's development as a novelist, thinker, and scholar is explored carefully, using many original Romanian sources, without neglecting the shadowy political past that has contributed to Eliade's recent eclipse. This excellent collection provides a lucid introduction to and an in-depth critical interpretation of Mircea Eliade, who continues to inspire seekers of spiritual unity.”
—Edward K. Kaplan, Brandeis University; author, Baudelaire's Prose Poems and Spiritual Radical; Abraham Joshua Heschel in America

marți, 24 decembrie 2013

Studii de istorie a filosofiei româneşti, IXStudii de istorie a filosofiei româneşti, IX

coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 396 p.
ISSN: 2065-4405
CUPRINS

I. TIMP ŞI SPAŢIU ÎN GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ
 • Teodor Dima, Petre Botezatu: complementaritate şi eterogenitate între spaţiu şi timp
 • Marin Diaconu, Timp şi temporalitate în scrierile de tinereţe ale lui Emil Cioran
 • Constantin Aslam, Philosophia perennis versus ingenium perenne. Istoricitatea
 • filosofiei româneşti
 • Dragoş Popescu, Timp şi eternitate în Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago de Dimitrie Cantemir
 • Ionuţ Isac, Lumea subiectelor de realitate: despre interpretarea lui Constantin Noica la Ortofizica lui Mihai Drăgănescu
 • Claudiu Baciu, Fiinţa şi timpul ei la Constantin Noica
 • Ion Dur, Cioran: între căderea în timp şi căderea în temporal
 • Ştefan-Dominic Georgescu, Forme ale temporalităţii la Constantin Noica
 • Horia Pătraşcu, Fiinţă, istoricitate şi hegemonie în Schimbarea la faţă a României
 • Victor Eugen Gelan, Timp şi temporalitate în filosofia lui Mihai Şora
 • Andrei Simionescu-Panait, Experienţa spaţialităţii în scrierile lui Alexandru Dragomir
 • Mihai Popa, Timpul şi istoria în concepţia lui A.D. Xenopol şi Vasile Pârvan
 • Ioan Drăgoi, Clipa „cea repede” şi darul muzicii: aplicaţie fenomenologică
 • Cornel-Florin Moraru, Soartă şi rost: reconstrucţie fenomenologică a destinului la Mircea Vulcănescu
 • Delia-Anamaria Răchişan, Locuri faste şi nefaste în mentalitatea tradiţională românească
 • Oana Chelaru, Spaţiul şi timpul în basmul fantastic românesc
 • Remus Breazu, Spaţiul şi timpul ca trepte ale realului
 • Alexandru Gabriel Buican, Reevaluarea conceptului de timp în orizontul metafizicii lui Nae Ionescu
 • Elena Calistru, Petre Botezatu: logica naturală spaţio-temporală
 • Viorel Cernica, Realitate temporală şi fiinţă fictivă la I.D. Gherea
 • Timp şi spaţiu în gândirea românească: câteva repere (bibliografie de Titus Lates)
II. EVENIMENT: CENTENAR SPIRU HARET (1851–1912)
 • Alexandru Surdu, Filosofia educaţiei la Spiru Haret
III. RESTITUIRI
IV. SEMNAL 2012
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2012 (bibliografie realizată de Titus Lates)
 • Notă de retragere
 • Abstracts

vineri, 22 noiembrie 2013

Rabindranath Tagore, Licurici. Perle de înțelepciuneRabindranath Tagore

Licurici. Perle de înțelepciune

traducere de Adelina Patrichi
prefață de Liviu Bordaș

Editura: TAJ

An: 2013

Colecţie: Taj Longseller. Clasici orientali

ISBN: 606-93050-7-2

Oraş: București

Limba: Română

Număr de pagini: 123


Presa

România literară
Viața românească
Telegraf

luni, 1 iulie 2013

Postlegomena la felix culpa. Mircea Eliade, evreii şi antisemitismul


volumul 1

culegere de texte de Liviu Bordaş,
ediţie îngrijită de Mihaela Gligor şi Liviu Bordaş

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 412 pp.

(referenți științifici: Mac Linscott Ricketts, Bryan S. Rennie)


Corespondență și alte materiale păstrate în Mircea Eliade Papers la Biblioteca Universității din ChicagoCuprins

Notă asupra ediției ........................................................................ 5

I. Prieteni și cunoscuți interbelici

Ionel Jianu ................................................................................... 11
Mircea Lungu .............................................................................. 61
Mihail Rinea ................................................................................ 71
Peretz Reiter ................................................................................ 79
Sergiu Dan ................................................................................... 83
Nicu Steinhardt ............................................................................ 93
Miron Grindea ............................................................................ 121
Edgar Papu ................................................................................. 127
Beno Sebastian ........................................................................... 133
Lucian Boz ................................................................................. 141
Berthe Dominic .......................................................................... 149

II. Elevi și discipoli postbelici

Marcel Leibovici ........................................................................ 155
Nicolae Morcovescu .................................................................. 189
Anton Zigmund-Cerbu ............................................................... 237
Arion Roșu ................................................................................. 263
Adriana Berger ........................................................................... 295

Abrevieri .................................................................................... 409


joi, 15 noiembrie 2012

Mircea Eliade between the history of religions and the fall into history

edited by Mihaela Gligor

Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2012
Contents


Editor’s Note ……........……......………………….............……….......…………...... 7

Henry Pernet: Lasting impressions: Mircea Eliade ………...........…….…….… 9

Mac Linscott Ricketts: Mircea Eliade and the Terror of History ........……. 35

Liviu Bordaş: Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, and Felix culpa

       With the I.P. Culianu - M.L. Ricketts Correspondence …...…........…..... 67

Mihaela Gligor: Mircea Eliade and the Fall into History .......................... 179

Contributors .......................................................................................... 201

sâmbătă, 10 noiembrie 2012

Studii de istorie a filosofiei româneşti, VIII


Studii de istorie a filosofiei româneşti, VIII

coord. Viorel Cernica, ed. îngrijită de Mona Mamulea,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 376 p.
ISSN: 2065-4405; ISBN 978-973-27-2236-7

CUPRINS

MIRCEA VULCĂNESCU: 1904–1952

Alexandru Surdu, Mircea Vulcănescu şi rostirea filosofică românească 9
Dragoş Popescu, Reflecţii asupra poziţiei lui Mircea Vulcănescu în filosofia
                           românească 13
Marin Diaconu, Mircea Vulcănescu: viziunea etică şi atitudinea morală 21
Roberto Merlo, „Ispita” lui Mircea Vulcănescu sau căutarea de sine între
                           identitate şi alteritate 33
Ion Dur, Generaţia şi „spiritul timpului” 57
Mihai Popa, Dimensiunea „istorică” a existenţei româneşti la Mircea Vulcănescu,
                     Gh. I. Brătianu şi Vasile Băncilă 72
Ioana Repciuc, Mircea Vulcănescu: o filosofie a religiozităţii populare 84
Remus Breazu, O reconstrucţie a ontologiei vulcănesciene 110
Cornel-Florin Moraru, Note pentru reconstrucţia conceptului „metafizic” de
                       logos la Mircea Vulcănescu 117
Ioan Drăgoi, Aspectul metodologic şi ,,chipul” întâmplării în gândirea
                     românească a fiinţei. Explorare hermeneutică 125
Bogdan Rusu, Filosofia ca metafizică descriptivă 146
Lucian-Ştefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu şi sociologia modernităţii 163
Silvia Giurgiu, Analitica şi dialectica suveranităţii la Mircea Vulcănescu 182
Ionuţ Butoi, Mircea Vulcănescu şi satul românesc interbelic 196
Romina Surugiu, Sub zodia efemerului şi a cotidianului. Mircea Vulcănescu
                            despre presă şi ziarişti 230
Mona Mamulea, „Ce-ar fi dacă?” Mitologia ca „teorie de fond” pentru 
                           experimentul de gândire 237
Viorel Cernica, Constituirea fenomenală a dimensiunii existenţei 250
„El a privit istoria drept în ochi”. Interviu cu avocatul Constantin Vişinescu
                          despre Mircea Vulcănescu şi vremea sa (Doina Rizea) 280
Mircea Vulcănescu: o bibliografie a exegezei (Titus Lates) 287

RESTITUIRI

Liviu Bordaş, „Întotdeauna far într-o lume nihilistă”. Mircea Eliade şi Ioan Petru
                        Culianu – completări documentare 303

SEMNAL

Semnal 2011 (Titus Lates) 365

Abstracts 367


joi, 8 noiembrie 2012

GORA de Rabindranath Tagore
În colecţia NOBEL a ”Bibliotecii pentru toți” va apare miercuri, 14 noiembrie 2012, primul volum al romanului Gora, în traducerea scriitoarei Henriette Yvonne Stahl.

Prefața, semnată de mine, se intitulează ”Căutarea identității. Patriotism și dragoste în India capta.

marți, 11 septembrie 2012

Academia Română

Institutul de Studii Sud-Est Europene

 

Colocviul

 

DORA D’ISTRIA, BALCANII  ŞI  ORIENTUL

NOI  PERSPECTIVE  ŞI  ABORDĂRI  DISCIPLINARE

 


 

26 septembrie 2012

 
Casa Oamenilor de Ştiinţă
P-ţa Lahovari, nr. 9, Bucureşti

 

Organizare şi secretariat:                     Liviu Bordaş
Lia Brad-Chisacof 

Institutul de Studii Sud-Est Europene
Casa Academiei Române
Calea 13 Septembrie, nr. 13
Bucureşti 050711
Tel. ++40-21-3188102, int. 3419


 
Program

 
Alocuţiuni introductive

Acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române

Nicolae Şerban Tanaşoca, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene

Mihai Dimitrie Sturdza

9.30 - 10.00

 
Sesiunea I

Moderator: Liviu Bordaş
10.00 - 12.00

Antonio d’Alessandri (Universitatea "Roma Tre", Roma)

            Dora d’Istria’s travel writings

Georgeta Filitti (Bucureşti)

            Călătorii în Rumelia şi Moreea – manuscrisul regăsit din ediţia
                românească a operelor Dorei d’Istria

Ileana Mihăilă (Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti)

            Civilizaţia turcă în scrierile Dorei d’Istria

Iordan Datcu (Institutul de Istorie şi Teorie Literară, Bucureşti)

            Dora d’Istria şi etnografia Europei de Sud-Est


 pauză de cafea 12.00 - 12.30
 

Masă rotundă: "Proiectul Operelor complete ale Dorei d’Istria"
12.30 - 13.30

 
pauză de prânz 13.30 - 15.00

 
Sesiunea II

Moderator: Lia Brad-Chisacof
15.00 - 17.00

George Enache (Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi)

            Religie, libertate şi progres în opera Dorei d’Istria

Horia Corneliu Cicortaş (Centro per le Scienze religiose, F.B.K., Trento)

            Corespondenţa inedită a Dorei d’Istria din arhivele italiene

Lia Brad-Chisacof (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti)

            Maestrul şi pupila sa. G.G. Pappadopol şi Dora d’Istria

Liviu Bordaş (Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti)

            La défense de l’Orient. Dora d’Istria, Orientul şi studiile orientale

 
Concluzii
17.00-17.30

 
Nu au putut să vină la Bucureşti, dar vor fi prezenţi în volumul lucrărilor colocviului:

Keith Hitchins (Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign, S.U.A.)

            Dora d’Istria and the idea of the Ethnic Nation

Sanda Golopenţia (Universitatea Brown, Providence, S.U.A.)

            Dora d’Istria, sémiologue et sociologue avant la lettre

Luisa Rossi (Universitatea din Parma)

            L'arboreto fiorentino di Dora d'Istria

Merita Sauku-Bruci (Institutul de Lingvistică şi Literatură, Tirana)

            Dora d’Istria et les philologues albanais

Angela Jianu (Universitatea din Warwick, Coventry, U.K.)

            The life aquatic. Dora d'Istria on the beach

Ioana Vrăbiescu (Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona)

            Dora d’Istria and The Women in the Orient from a feminist perspective