Precizare

Nu sunt un fan al blogurilor. Am creat unul numai din raţiuni "apofatice". Mai precis pentru că, în ultima vreme, au apărut pe internet "autori" omonimi cu care nu doresc să fiu confundat.

Mă întreb totuşi de ce respectivii "recenţi", dacă într-adevăr poartă acelaşi nume, nu-l folosesc într-un fel care să evite confuziile (am fost întrebat de mai multe ori dacă mie îmi aparţine cutare sau cutare "creaţie").

Precizez aşadar că:

1. nu public poezii sau bucăţele literare prin revistuţe on-line.

2. nu postez comentarii şi nu mă angajez în discuţii pe alte site-uri.

3. nu trimit texte la "Poşta redacţiei" gazetelor literare.

P.S. Şi mai recent, unora le place să-şi închipuie că îmi petrec vremea discutând cu ei, pseudonim, prin secţiunile de comentarii ale blogurilor şi ziarelor on-line (dacă nu cumva înscenează acest lucru).

Mai precizez, prin urmare:

4. nu semnez decât cu propriul nume.

marți, 14 octombrie 2014

Studii de istorie a filosofiei româneşti, X


Studii de istorie a filosofiei româneşti, X

coord. Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa
ed. îngrijită de Mona Mamulea 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 324 p. 
ISSN: 2065-4405 

CUPRINS  I. TEME ONTOLOGICE: EXISTENŢĂ, FIINŢĂ, REALITATE
 • Alexandru Surdu, Despre Existenţă, Fiinţă şi Realitate din perspectiva filosofiei sistema­tice categoriale
 • Titus Lates, Aievea la începuturile ontologiei în limba română: momentul Bărnuţiu
 • Viorel Cernica, Transcendenţa în fenomenologia husserliană şi în metafizica blagiană
 • Constantin Aslam, Între realism şi constructivism. Ontologia operei de artă în filosofia lui Tudor Vianu
 • Dragoş Popescu, Fiinţă şi Existenţă în Cursul de metafizică din 1936–1937 al lui Nae Ionescu 
 • Valentin Cioveie, De la existenţa Dasein-ului la insistenţa omului liturgic
 • Victor E. Gelan, Invizibila structură a realului. De la fenomenologia datului cotidian la indicibila metafizică a nerostitului [Note pe marginea filosofiei lui Mihai Şora]  
 • Mihai Popa, Existenţă şi trăire estetică la Liviu Rusu
 • Remus Breazu, Nimic, existenţă şi timp în viziunea lui Alexandru Dragomir
 • Raluca Iordan, Reconstrucţia dihotomică a modelului ontologic nicasian
 • Alexandru Gabriel Buican, Paradigma răsăriteană ca atitudine existenţială
 • Andrei Simionescu-Panait, Perspectiva nietzscheană asupra existenței în literatura română postmodernă [Studiu hermeneutic asupra romanului „Apă neagră”]
 • Mona Mamulea, Câtă aparenţă, tot atâta realitate: Petrovici şi domniţa la ananghie
 • Ontologia filosofilor români: repere bibliografice ( Titus Lates)         

II. CENTENAR DUMITRU ISAC (1914–1984)
 • Ionuţ Isac, Dumitru Isac: portret filosofic
 • Dumitru Isac, Lucian Blaga şi specificul etnic (text inedit)
 • III. CENTENAR ZEVEDEI BARBU (1914–1993)
 • Marin Diaconu, Zevedei Barbu: schiţă pentru un profil spiritual
 • Zevedei Barbu, Sociologia cunoaşterii şi sociologia artei. Reflecţii asupra statutului lor ontologic (text inedit, trad. din limba engleză de Ovidiu G. Grama)

IV. RESTITUIRI

V. SEMNAL 
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2013 (bibliografie realizată de Titus Lates)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.